Lid worden van Poco Più ?

Updated op 14 juli 2013

Dominicuskerk
Het interieur van de
Dominicuskerk. Schildering
door Frans Smeding.
Wie bij het koor wil komen kan twee repetities meedoen om kennis te maken, de sfeer te proeven en te kijken of je in het koor past. Daarna volgt een auditie bij de dirigent en een bestuurslid. Zij letten op de kwaliteit en kleur van de stem, toonvastheid, noten kunnen lezen, muzikaliteit e.d.

Valt de auditie positief uit, dan kun je lid worden. Na drie maanden of een half jaar doen we eventueel een evaluatie om van beide zijden vast te stellen of en hoe we met elkaar verder gaan.

Incidenteel wordt er door de dirigent voor het hele koor opnieuw naar stem en klankkleur gekeken, geluisterd eigenlijk. Daaruit kan een advies voortvloeien om extra aandacht te besteden aan bepaalde aspecten zoals ademhaling of zangtechniek, of om zangles te nemen.

Het koor kent een variabele contributie, waarbij rekening wordt gehouden met de draagkracht van een koorlid. De contributie bedraagt € 26, €29 of €32 per maand gedurende 12 maanden per jaar. Ieder koorlid wordt gevraagd een keuze te maken, wetende dat we met €26 per persoon quitte draaien. Dus minder als het moet, maar meer als het kan!

We repeteren op woensdagavond van 20.00 uur tot 22.15 uur, met een pauze om ongeveer 21.15 uur. Er zijn geen repetities tijdens de schoolvakanties van de regio Nijmegen, tenzij anders afgesproken. De repetities zijn in de Dagkapel van de Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 7, 6524 RN Nijmegen.

terug

Eerdere programma's

Contact

Het bestuur van Poco Più bestaat uit:

Sascha Falkenhagen, voorzitter
Henny Kruip, secretaris
Marijke Corsten, penningmeester

De website wordt beheerd door Bart van Oerle

Telefoon: 06 1491 3709
E-mail: Via ons contactformulier
KvK: 09172324
IBAN: NL62 INGB 0000 1554 62